Mentoring

 

„Kdo neví, kam pluje, pro toho je každý vítr nepříznivý“  (stará námořnická moudrost).

 

V letech 2013 – 2014 jsem realizovala proces mentoringu v rámci projektu „Začít můžeš kdykoliv“ vzdělávací a poradenské společnosti Santia s.r.o. Projektem prošlo téměř 100 žen ve věku 50+, které přišly o práci a hledaly nové profesní uplatnění (více o projektu na: http://www.zacitmuzeskdykoliv.cz ).

 

Ukázka prezentace z procesu mentoringu:

Mentoring v projektu Začít můžeš kdykoliv

 

Od roku 2014 realizuji proces mentoringu v sociálním podniku Coworking Services s.r. o pro tým složený z neslyšících, nedoslýchavých a jinak znevýhodněných osob na trhu práce (více o projektu na: http://www.digitalizacnicentrum.cz ).

 

Ukázka prezentace z procesu mentoringu:

Mentoring v sociálním podniku Coworking Services s.r.o

 

CO JE MENTORING

Historie pojmu „mentoring“ sahá až do starověkého Řecka. Když hrdina Odyseus odcházel do Trojské války, svěřil péči o svou rodinu a svého syna Telemacha domácímu učiteli a vychovateli Mentorovi. Úkolem Mentora však nebylo Telemacha pouze vychovat, nýbrž vést jej k převzetí vlastní zodpovědnosti a doprovodit ho k dospělosti.

Po ukončení Trojské války Odyseus putoval 10 let než se vrátil domů. Telemachus, v té době již dospělý, se vydal svého otce hledat. V pátrání mu pomáhala a na cestě ho provázela bohyně Athéna, přestrojená za Mentora. Od té doby se slovo „mentor“ stalo synonymem důvěrného rádce, přítele, učitele –  zkušené a moudré osoby.

 

DEFINICE POJMU MENTORING

Pro pojem mentoring neexistuje jediná přesná definice – vždy záleží na tom proč, kde a kým je mentoring realizován. Existuje však něco, co je společným jádrem každého vztahu mentoringu – tím je podpora jedné osoby (mentee) druhou osobou (mentor). Mezi hlavní pilíře tohoto procesu patří podpora iniciativy, doprovázení, nasměrování v osobním rozvoji, zvyšování efektivity.

Mentor pomáhá svým svěřencům lépe poznat sebe sama, objevit vlastní potenciál a schopnosti. Je tím, kdo pomáhá najít a probudit zdroje vnitřní motivace a síly.

 

CO DĚLAJÍ MENTOŘI

  • učí příkladem
  • pomáhají zvýšit sebevědomí a sebeúctu
  • nabízejí odborné rady a zkušenosti
  • podněcují k dosažení stanovených cílů
  • pomáhají zvládnout negativní chování a postoje
  • poskytují podporu v náročných situacích
  • umožňují růst osobnosti
  • podporují růst výkonů a efektivity
  • pomáhají v budování profesní kariéry

 

Základní cena mentoringu: 690 Kč/hod.

Cena od 17 hod. večer ve všední dny a o víkendech: dohodou.