Příběh

Jednoho dne přivedla jakási žena svého malého synka k Mahátma Gándhímu a požádala ho: „Řekni mu, ať nejí sladkosti, Tebe poslechne.“ „Buď tak hodná a vrať se za tři dny, odpověděl Gándhí. Tři dny poté matka s dítětem přišla znovu a Gándhí chlapci řekl: „Přestaň jíst sladkosti.“ Žena se divila: „Proč jsme museli čekat tři dny jenom na tohle?“ Gándhí odpověděl: „Protože před třemi dny jsem ještě sladkosti jedl taky“. (Bruno Ferrero)

 

Vážení návštěvníci mých webových stránek,

ne náhodou Vás na úvod oslovuji právě tímto příběhem. Proč?

Příběhy mají velkou sílu. Dokážou ve zkratce vystihout podstatu věci a současně zasáhnout jak naši složku rozumovou, tak také emoční – mají moc „pohnout“ námi zevnitř…

A právě v tomto úvodním příběhu je obsaženo velmi mnoho z toho, o co se snažím při své činnosti – ať už školící nebo poradenské. Učím lidi poznávat a osvojovat si důležité zásady a principy, které pomáhají v profesním a osobním rozvoji. A to nejen  na základě studia a teorie, ale především na základě vlastních zkušeností a praxe.

V duchu úvodního příběhu nemohu tvrdit, že všechno to, o čem mluvím, se mně samotné vždy stoprocentně daří, mohu ale říci, že se o to poctivě snažím. Přitom stále znovu zažívám, jak spolehlivě tyto principy  fungují.

Při všech tématech, kterým se věnuji, mi jde vždy současně také o nalezení souladu a rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Jestliže se tyto dvě podstatné oblasti vzájemně doplní, projeví se to pozitivně také na efektivitě a produktivitě naší práce.

Ráda bych Vás pozvala, abyste si moje tvrzení sami ověřili.

 

Těším se na viděnou s Vámi.

 

Jitka Crhová, v. r.