Poradenství

"Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě."  Př 14, 8

Od roku 2011 realizuji poradenství v následujících oblastech osobního a profesního rozvoje.

  • Empatická komunikace – první krok na cestě k sobě i k druhým,

  • vnitřní identita a potenciál – kdo jsem,  jaké jsou mé vnitřní zdroje a možnosti

  • posílení zdravého sebevědomí a sebeúcty

  • motivace x prokrastinace – jak se motivovat směrem zevnitř

  • efektivní stanovování a dosahování cílů

  • volba správné práce

  • sebeprezentace, veřejná vystoupení, marketing a PR

  • jak se bránit stresu a vyhoření

  • rovnováha profesního a osobního života

  • deset kroků ke zralé osobnosti aneb etika v každodenní praxi.

Tento desetistupňový program je možné absolvovat postupně, ve všech jeho krocích nebo, dle zájmu a potřeby, využít samostatně některou z jeho částí.

Můj přístup při doprovázení klientů vychází ze slov dánského filozofa a psychologa Sörena Kierkegaarda:

Chci-li úspěšně vést člověka k vytčenému cíli, musím nejdříve zjistit, kde se na této cestě nachází; a tam začít... Abych mohl někomu pomoci, musím samozřejmě věci rozumět více než on. Ze všeho nejdůležitější je ale pochopit, jak celou záležitost vnímá on... Pokud se snažím neustále ukazovat kolik toho vím, je to znamení mé hlouposti a pýchy... Skutečně prospěšný mohu být pouze tehdy, projevím-li vůči tomu, komu chci pomoci, dostatek pokory a skromnosti, pochopím-li, že pomáhat neznamená ovládat, ale sloužit.  (Sören Kierkegaard)

Základní cena individuální konzultace: 690 Kč/hod.

Cena od 17 hod. večer ve všední dny a o víkendech: dohodou.