Účinně proti stresu a vyhoření

Jeden člověk se vydal do rozsáhlých amazonských pralesů. Pátral po ložiscích ropy a měl naspěch. První dva dny se domorodci, které si najal jako nosiče, přizpůsobovali pochodu v rychlém tempu, k němuž je bílý muž nervózně nutil. Ale třetího dne ráno se před něj mlčky postavili. Stáli bez hnutí s nepřítomným výrazem. Bylo jasné, že vůbec nemají v úmyslu dát se zase na cestu. Průzkumník jim netrpělivě ukazoval hodinky, mával rukama, aby hlavnímu nosiči ukázal, že je třeba jít dál, protože je málo času. „Nejde to,“ odpověděl klidně hlavní nosič, „tito muži šli příliš rychle a teď čekají, až je dohoní jejich duše.“

Nepřipomíná Vám to něco? Lidé naší doby jsou stále rychlejší. A jsou také neklidní, zmatení a nešťastní. Protože jejich duše zůstala vzadu a nemůže je dohonit. Bruno Ferrero

Pokud se najde někdo, kdo se v dnešní době nepotýká se stresem, je spíše výjimkou. Obvykle nestíháme, práce a termíny se hromadí a snažíme se zvyšovat výkon, pracovat déle a usilovněji, vymýšlíme techniky jak do určitého množství času vměstnat větší objem práce.

Ve skutečnosti často potřebujeme alespoň na chvíli se zastavit a "vyčistit si hlavu“. Učit bychom se měli jak lépe využívat čas a jak si nastavit rovnováhu nejdůležitějších oblastí v životě.

Z obsahu semináře:

  • princip rovnováhy čtyř nejdůležitějších oblastí života

  • nastavení osobního modelu rovnováhy

  • životní Time management

  • umění soustředěné práce a umění regenerace

  • sladění profesního a osobního života

  • jak se bránit stresu a vyhoření

  • jak v sobě nacházet zdroje síly a uvolňovat vnitřní napětí

  • volba priorit

  • profesní a osobní zralost

  • praktická cvičení

Délku a obsah školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům a časovým možnostem klientů.