Rozvoj osobnosti

Ze sochařské dílny se ozývaly rychlé údery kladívka. Vzbudily zvědavost v chlapci, který bloumal kolem se zmrzlinou v ruce. Nakoukl do otevřených dveří dílny a sledoval, jak sochař neúnavně opracovává velký blok mramoru. Okouzleně pozoroval oblak bílého prachu, který se vznášel kolem kamene a z něhož jako střely létaly malé i větší úštěpky mramoru. Netušil, co se v dílně děje. Popravdě řečeno mu ten muž, který tloukl jako smyslů zbavený do kusu kamene, připadal trochu divný. Za několik týdnů šel náhodou znovu kolem sochařské dílny. K jeho velkému překvapení stál na místě kusu kamene mohutný a majestátně vyhlížející lev. Celý zmatený se zeptal sochaře: „Pane, pověz mi, jak jsi věděl, že uvnitř toho kamene je lev?“ Bruno Ferrero

Vím co je uvnitř mého "kamene"?

Jestliže najdeme odpověď na otázku „kdo jsem, kam směřuji, čeho chci vlastně dosáhnout“, můžeme si mnohem lépe stanovovat cíle a také jich efektivněji dosáhnout.

Z obsahu semináře:

  • vnitřní identita a potenciál

  • objevení osobních zdrojů

  • zdravé sebevědomí a sebeúcta

  • práce s vnitřní motivací

  • nalezení klíče k rozvoji vnitřního potenciálu

  • stanovení a dosahování cílů

  • principy vedení sebe sama

  • základní osa osobního rozvoje

  • schopnost vést druhé

  • praktická cvičení

Délku a obsah školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům a časovým možnostem klientů.