Jak se bránit agresi a manipulaci

Kdysi dávno jeden čínský císař vyslovil slavnostní přísahu: „Podrobím si všechny své nepřátele a zničím je.“ Po nějaké době ho překvapení poddaní uviděli, jak se prochází po zahradách se svými úhlavními nepřáteli a klidně si s nimi povídá a směje se. „Copak jsi nepřísahal, že zničíš všechny své nepřátele?“ ptal se udiveně jeden z dvořanů. „Vždyť jsem je také zničil,“ odpověděl císař. „Všechny jsem učinil svými přáteli“. Bruno Ferrero

Seznamte se s druhy a styly agrese, s metodami jak verbální i neverbální agresi zvládat a nenechat se zastrašit. Seminář se dále zaměřuje na zmapování způsobů a stylů manipulace, na osobu manipulátora a na možnosti, jak se manipulaci účinně bránit.

 Z obsahu semináře:

 • druhy agrese, rozdělení dle cíle agrese

 • otevřená a zastřená agrese

 • metody zvládání agrese

 • obrana proti silové komunikaci

 • vzájemný vztah mezi agresí a manipulací

 • manipulace - její projevy a styly

 • osoba manipulátora

 • jak manipulaci odhalit a jak ji zvládnout

 • asertivita jako odpověď na agresivní a manipulativní jednání

 • přesvědčování - základní vzorce lidského jednání

 • praktické aktivity a ukázková videa

Délku a obsah školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům a časovým možnostem klientů.