Jak prezentovat správně a jak zvládat trému

Dokázal bych si zařídit tři neděle volna, ale vždycky budu myslet na to, že mě pak čeká nějaký film nebo zkoušení v divadle; moje myšlenky k tomu nepřestanou ujíždět. V čemž určitě hraje roli i tréma z toho, jestli to zvládnu. Je to takový můj permanentní stresíček. Natočí si kafe z automatu a připomene větu kolegy Ondřeje Vetchého, kterou by podepsal. „Ondra tvrdí, že když dostane pěknou roli, tak je pětivteřinová radost okamžitě vystřídána hrůzou z toho, jestli na ni má. Já to mám taky.“ MagazínMF Dnes, č. 26, 26. 6. 2014, úryvek rozhovoru s hercem Ivanem Trojanem.

Účastníci semináře se učí jak vystupovat profesionálně, jak při prezentaci správně využívat prvky verbální, neverbální a vokální komunikace. Program se zaměřuje na správné vyjadřování a rétoriku, stejně jako na praktické osvojení si prezentačních dovedností. Pomáhá odhalit příčiny trémy, mapuje její projevy a učí jak trému zvládat.

 Z obsahu semináře:

 • profesionální vystupování

 • správné využívání neverbální a vokální komunikace

 • příprava prezentace

 • jednotlivé fáze a průběh prezentace

 • správné vyjadřování a rétorika

 • tréma

 • jak trému zvládat

 • vliv sebeúcty na zvládání trémy

 • vytváření osobní image

 • ukázky, videa

 • diskuze, reflexe

Délku a obsah školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům a časovým možnostem klientů.