Etika v profesním životě

Byl teplý letní den, když se před slavným vědcem objevil jeho vnouček. Ruce měl schované za zády a skrýval v nich ptáčka, kterého chytil v zahradě ve velké ptačí kleci. Z očí chlapce vyzařovala zlomyslná dychtivost, když se dědečka ptal. „Je kanárek, kterého držím v rukou, mrtvý nebo živý?“ „Mrtvý,“ odpověděl moudře dědeček. Chlapec rozevřel dlaně a se smíchem pustil ptáčka, který okamžitě uletěl. „Zmýlil ses,“ posmíval se kluk. Kdyby byl dědeček řekl „živý“, chlapec by sevřel ruku a ptáčka by udusil. Dědeček se podíval na svého vnuka a řekl: „Jak vidíš, odpověď byla ve tvých rukou!“ Bruno Ferrero

Lidé, kteří ve firmách, úřadech, v různých týmech a organizacích uplatňují etické zásady a principy, zažívají, jak pozitivně se to projevuje na výkonech, efektivitě a produktivitě práce, ale také na atmosféře, spokojenosti, zodpovědnosti a iniciativě lidí.

Program semináře pomáhá zlepšit klima na pracovištích, posilovat vzájemné vztahy v profesním i osobním životě. Zasahuje a ovlivňuje všechny oblasti života.

Z obsahu semináře:

  • etické rozhodování

  • etická dilemata a paradoxy

  • zásady etického jednání v profesním životě

  • etika ve veřejné správě

  • podnikatelská etika

  • etika ve veřejném životě

  • DESET STUPŇŮ ETICKÉHO JEDNÁNÍ

komunikace

pozitivní hodnocení sebe

pozitivní hodnocení druhých

kreativita a iniciativa

vyjadřování a komunikace citů

interpersonální a sociální empatie

asertivita

reálné a zobrazené vzory

prosociální jednání

prosociální jednání ve veřejném životě

  • aplikace etického jednání v profesním i osobním životě

  • praktická cvičení

Délku a obsah školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům a časovým možnostem klientů.