Enneagram a další metody sebepoznání

Mistr byl zastáncem vzdělanosti i moudrosti. „Vzdělání,“ pravil, když se ho kdosi vyptával, „se nabývá čtením knih či posloucháním učitelů.“ „A moudrosti se dosahuje jak?“ „Čtením knihy, kterou jsi ty.“ Pak ho ještě něco napadlo a dodal: „Není to vůbec lehký úkol, protože denně každou minutu vychází její nové vydání!“ Antony de Mello

"Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě." Př 14, 8.

Seminář je určen všem, kteří chtějí prostřednictvím poznání sebe - svých nejlepších nadání, schopností a potenciálu dosáhnout zlepšení a pozitivního vývoje v profesním i osobním životě, růstu produktivity a efektivity. Účastníci se seznamují s různými metodami sebepoznání, především enneagramem, a jejich využitím v osobním i profesním životě.

Z obsahu semináře:

  • co rozumíme pojmem produktivita

  • cesty sebepoznání

  • čtyři temperamenty ve vztahu k produktivitě

  • testy osobnosti

  • enneagram a jeho uplatnění v profesní oblasti

  • devět lidských typů a jejich potenciál růstu

  • využití enneagramu v osobním rozvoji

  • produktivita založená na růstu potenciálu

  • diskuze a reflexe tématu

Délku a obsah školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům a časovým možnostem klientů.