Empatická komunikace

 

Tolik lidí říká, co je napadne, že kdyby se „co vás napadne“ stalo jazykem, byl by rázem nejpoužívanějším na světě. Každý den na nás útočí miliony slov. Umět mluvit je velký dar. Aby člověk neříkal příliš mnoho hloupostí, dostal deset prstů a na každý prst jednu dobrou radu:

Tvoje první slovo má být dobré,
druhé slovo má být pravdivé,
třetí slovo má být spravedlivé,
čtvrté slovo má být velkorysé,
páté slovo má být odvážné,
šesté slovo má být něžné,
sedmé slovo má utěšovat,
osmým slovem máš přijímat toho druhého,
devátým máš projevovat respekt
a desátým moudrost.
Pak už mlč!“

Bruno Ferrero

 

Empatie je cestou k lepšímu pochopení sebe i druhých. V rámci semináře se budeme zabývat principy, které nám v komunikaci pomohou lépe vnímat postoje a stanoviska druhých a současně lépe prezentovat naše názory. 

Z obsahu semináře:

 • empatie

 • smysl komunikace

 • věcná a vztahová rovina komunikace

 • komunikace se sebou samým, komunikace s druhými lidmi

 • členění komunikace

 • verbální, neverbální, vokální a vizuální komunikace

 • zásady ovlivňující kvalitu a průběh rozhovoru

  • empaticky naslouchat
  • dávat zpětnou vazbu, vést dialog
  • vyjadřovat názor
 • komunikace v náročných situacích

 • příklady, aktivity, diskuze

Délku a obsah školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům a časovým možnostem klientů.