Spolupracuji

 

 

Institut bernarda bolzanaInstitut Bernarda Bolzana v.o.s. – vzdělávací instituce 

Se vzdělávací společností Institut Bernarda Bolzana dlouhodobě spolupracuji a realizuji pro ni na území České republiky vzdělávací semináře pro pracovníky v sociální oblasti, úředníky a pracovníky veřejné správy.

Santia

Santia s.r.o. – poradenská a vzdělávací společnost

V rámci projektu EU „Začít můžeš kdykoliv“ realizovaného společností Santia s.r.o., zajišťuji mentoring – viz Česká televize; dále Novinky.cz

upraveno_minervaMinerva 21

Jako členka klubu Minerva 21 sdílím hodnoty a vizi tohoto společenství a předávám je dál při své profesní činnosti.

Otevřená OKNA, z.u.

Pro organizaci Otevřená okna realizuji mentoringovou podporu klíčových zaměstnanců.

Rodinné centrum Pastelka, z.ú.

V projektu EU „Práce a rodina v Brně-Líšni“ zajišťuji pravidelná školení na téma Rozvoj osobnosti, Etická komunikace a individuální kariérové poradenství.

MezigeneraceMezigenerace o.s.

S občanským sdružením Mezigenerace o.s. spolupracuji na projektech vzájemného propojení a porozumění mezi mladou, střední a starší generací.

Síť pro rodinu, z.s.

Pro občanské sdružení Síť mateřských center realizuji vzdělávací semináře zaměřené na rozvoj osobnosti, komunikaci, prezentační dovednosti, obranu proti stresu a vyhoření, praktickou aplikaci etických hodnot a principů.

RytmusRYTMUS, o.p.s.

Pro obecně prospěšnou společnost Rytmus se sídlem v Praze zajišťuji vzdělávací semináře v oblasti soft skills.

Rodinné centrum StrážniceRodinné centrum Strážnice, o.s.

Pro občanské sdružení Rodinné centrum Strážnice realizuji vzdělávací semináře z oblasti soft skills.

Mateřské centrum Sedmikráska Brno, z.s.

Pro Mateřské centru Sedmikráska realizuji pravidelně vzdělávací semináře v oblasti soft skills.

Berufung FamilieAkademie für Familienpädagogik

V rámci neziskové organizace Akademie pro rodinnou pedagogiku se věnuji prioritně tématu Rozvoj osobnosti.