Účinně proti stresu a vyhoření

 

Příběh:

Jeden člověk se vydal do rozsáhlých amazonských pralesů. Pátral po ložiscích ropy a měl naspěch. První dva dny se domorodci, které si najal jako nosiče, přizpůsobovali pochodu v rychlém tempu, k němuž je bílý muž nervózně nutil. Ale třetího dne ráno se před něj mlčky postavili. Stáli bez hnutí s nepřítomným výrazem. Bylo jasné, že vůbec nemají v úmyslu dát se zase na cestu. Bílý muž jim netrpělivě ukazoval hodinky, mával rukama, aby hlavnímu nosiči ukázal, že je třeba jít dál, protože je málo času. „Nejde to,“ odpověděl klidně hlavní nosič, „tito muži šli příliš rychle a teď čekají, až je dohoní jejich duše.“

Nepřipomíná Vám to něco? Lidé naší doby jsou stále rychlejší. A jsou také neklidní, zmatení a nešťastní. Protože jejich duše zůstala vzadu a nemůže je dohonit. (Bruno Ferrero).

 

Čas je velmi cenné zboží, nedá se uchovávat, skladovat, pozdržet, dá se jen ušetřit a maximálně efektivně využít. Heslem dnešní doby je stihnout více za méně času, být maximálně výkonný a efektivní. Proto hledáme cesty k lepší organizaci času, vymýšlíme techniky jak do určitého množství času vměstnat větší objem práce a výkonu.  To vše je legitimní. Jen se přitom někdy stává, že čas začneme vnímat jako svého nepřítele, někdy dokonce úhlavního nepřítele, a to je první krok na cestě ke stresu.

Pokud se najde někdo, kdo se v dnešní době nepotýká se stresem, je vzácnou výjimkou. Každodenně ze všech stran zní: „Já jsem v takovém stresu“, „to zas byl dneska stres“... někdy dokonce: „Já mám ze všeho toho stresu  takovou depku…“. Nic nestíháme, práce i termíny se hromadí, potřebovali bychom nastavit naše dny a a alespoň na chvíli se zastavit a „vyčistit“ si hlavu.

Co můžeme v takové situaci udělat? Můžeme se snažit stále více zvyšovat náš výkon, pracovat usilovněji a déle. Nebo se můžeme učit, jak náš čas lépe využívat, jak pracovat efektivněji a jak se pomocí různých prostředků stresu a vyhoření účinně bránit.

 

Z obsahu školícího modulu:

– princip rovnováhy důležitých oblastí života

– pracovat efektivně

– životní Time management

– umění soustředěné práce a umění regenerace

– sladění profesního a osobního života

– jak se bránit stresu a vyhoření

– jak v sobě nacházet zdroje síly a uvolňovat vnitřní napětí

– volba priorit

– profesní a osobní zralost