Sebepoznáním k větší produktivitě

 

Příběh:

Mistr byl zastáncem vzdělanosti i moudrosti. „Vzdělání,“ pravil, když se ho kdosi vyptával, „se nabývá čtením knih či posloucháním učitelů.“ „A moudrosti se dosahuje jak?“ „Čtením knihy, kterou jsi ty.“ Pak ho ještě něco napadlo a dodal: „Není to vůbec lehký úkol, protože denně každou minutu vychází její nové vydání!“ Antony de Mello

 

„Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě.“ Př 14, 8.

 

Seminář je určen všem, kteří chtějí prostřednictvím poznání sebe – svých nejlepších nadání, schopností a potenciálu dosáhnout zlepšení a pozitivního vývoje v profesním i osobním životě.

 

Účastníci vzdělávacího kurzu se seznamují s různými metodami sebepoznání a jejich využitím v profesní oblasti. Program se zaměřuje především na metody sebepoznání, které mohou posílit produktivitu v profesním i osobním životě. V rámci semináře jsou realizovány praktické aktivity vedoucí ke zlepšení schopnosti pracovat s vlastním potenciálem a zvyšovat tak osobní produktivitu.

 

Osnova kurzu:

  • Úvod, cíle programu, očekávání účastníků
  • Pojem produktivita
  • Cesty sebepoznání
  • Čtyři temperamenty ve vztahu k produktivitě
  • Testy osobnosti
  • Enneagram a jeho uplatnění v profesní oblasti
  • Devět lidských typů a jejich potenciál růstu
  • Využití enneagramu v osobním rozvoji
  • Produktivita založená na růstu potenciálu
  • Diskuze a reflexe tématu