Rozvoj osobnosti

 

Příběh:

Dva turisté tábořili na břehu jezera. Večer se rozhodli, že na loďce přeplují na druhou stranu jezera a zajdou si na skleničku do hospody, která je tam odtud lákala. Zdrželi se tam až dlouho do noci a vypili nejednu skleničku. Když vyšli z hospody, poněkud se jim motaly nohy, ale přesto se jim podařilo nasednout do loďky a vydali se na zpáteční cestu. Dali se mohutně do veslování, potili se, funěli a snažili se ze všech sil už asi dvě hodiny. Konečně se jeden obrátil na druhého: „Nezdá se ti, že už bychom měli být touhle dobou dávno u druhého břehu?“ „No, jasně,“ přitakal druhý.“ Ale asi jsme do toho veslování nedali dost síly.“ A tak ti dva zdvojnásobili své úsilí a veslovali další hodinu. A přesto, když se rozednilo, překvapeně zjistili, že jsou stále na stejném místě. Zapomněli odvázat silný provaz, kterým byla bárka přivázaná k můstku. (Bruno Ferrero)

Právě takovým způsobem se někdy snažíme dosáhnout vytčených cílů. Když se nedaří, mechanicky zvyšujeme snahu o výkon. Dřeme se a dřeme, „veslujeme“ do úmoru a výsledek se nedostavuje. Nějak jsme věci „vzali za špatný konec“, růst naší osobnosti se nedaří, nedokážeme vést sami sebe, natož, abychom  vedli druhé.

Stará námořnická moudrost říká: „Kdo neví, kam pluje, pro toho je každý vítr nepříznivý. Právě proto je důležité zabývat se vnitřní identitou a motivací.  Je klíčem k rozvoji našeho potenciálu. Jestliže najdeme odpověď na otázku „kam vlastně plujeme“, čeho vlastně chceme docílit, můžeme námořnickou moudrost rozvinout dále: „Víme-li, kam plujeme, naučme se napínat plachty. Pokud se to nenaučíme, čeká nás u vesel pěkná dřina…“

Růst osobnosti můžeme zažívat jako radost. Pokud myslíte, že něco takového není možné, ráda bych Vás pozvala, abyste se přesvědčili o tom, že to možné skutečně  je.

Program zahrnuje, mimo jiné oblasti:

– vnitřní identita

– objevení osobních zdrojů

–  práce s vnitřní motivací

–  nalezení klíče k rozvoji vnitřního potenciálu

– stanovení a dosahování cílů

– principy vedení sebe sama

– základní osa osobního rozvoje

– schopnost vést druhé

– praktické aktivity

 

Zvu Vás, abyste sami poznali účinnost metody nalezení vnitřní identity a práce s vlastním potenciálem. Přesvědčíte se, že nejde o pouhou aplikaci metody, ale o objevení a realizaci životního principu, který umožňuje vést sebe sama a být trvale vnitřně motivován k úspěchům v osobním i profesním životě.