Etika v profesním životě

 

Příběh:

Byl teplý letní den, když se před slavným vědcem objevil jeho vnouček. Ruce měl schované za zády a skrýval v nich ptáčka, kterého chytil v zahradě ve velké ptačí kleci. Z očí chlapce vyzařovala zlomyslná dychtivost, když se dědečka ptal. „Je kanárek, kterého držím v rukou, mrtvý nebo živý?“ „Mrtvý,“ odpověděl moudře dědeček. Chlapec rozevřel dlaně a se smíchem pustil ptáčka, který okamžitě uletěl. „Zmýlil ses,“ posmíval se kluk. Kdyby byl dědeček řekl „živý“, chlapec by sevřel ruku a ptáčka by udusil. Dědeček se podíval na svého vnuka a řekl: „Jak vidíš, odpověď byla ve tvých rukou!“ (Bruno Ferrero)

Mluvit v dnešní době o etickém jednání je až troufalé. Každodenní neblahé zkušenosti nás přesvědčují, že etické jednání dnes není zrovna v módě. Přesto, nebo právě proto, je tato oblast tak důležitá. To, co se dozvíte ve školícím modulu „Etika v profesním životě“,  vás naučí jak „vzít věci do svých rukou“ a jak je „vzít za správný konec“.

Výchovou k etickému jednání se zabývám dlouhodobě a vím, jak pozitivní účinky takové jednání má. Jestliže se situace v oblasti veřejné správy, hospodářství, politiky, zdravotnictví, sociální péče, školství a vůbec obecně v mezilidských vztazích  má změnit k lepšímu, je třeba pro to něco udělat. To víme všichni a je dobře, že to dnes ví už také mnoho zaměstnavatelů. Ti, kteří ve svých organizacích, úřadech a firmách uplatňují etické zásady, potvrzují, jak pozitivně se to projevuje na výkonech, efektivitě práce, produktivitě, ale také na atmosféře, spokojenosti, zodpovědnosti a iniciativě lidí. A nepotvrzují to jen zaměstnavatelé, ale také zaměstnanci.

Program, který jsem připravila, pomáhá zlepšit klima na pracovištích, posilovat vzájemné vztahy v profesním i soukromém životě a ve svém důsledku přináší zisk všem stranám. Zasahuje a ovlivňuje totiž všechny oblasti lidského života.

Součástí programu jsou např. témata:

– etické rozhodování

– zásady etického jednání v profesním životě

– etika ve veřejné správě

– podnikatelská etika

– etika ve veřejném životě

DESET STUPŇŮ ETICKÉHO JEDNÁNÍ:

1) komunikace

2) pozitivní hodnocení sebe

3) pozitivní hodnocení druhých

4) kreativita a iniciativa

5) vyjadřování a komunikace citů

6)  interpersonální a sociální empatie

7) asertivita

8) reálné a zobrazené vzory

9) prosociální jednání

10) prosociální jednání ve veřejném životě

– praktická aplikace etického jednání v profesním i osobním životě

Délku a obsah školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům a časovým možnostem klientů.