Jak se bránit agresi a manipulaci

 

Příběh:

Kdysi dávno jeden čínský císař vyslovil slavnostní přísahu: „Podrobím si všechny své nepřátele a zničím je.“ Po nějaké době ho překvapení poddaní uviděli, jak se prochází po zahradách se svými úhlavními nepřáteli a klidně si s nimi povídá a směje se. „Copak jsi nepřísahal, že zničíš všechny své nepřátele?“ ptal se udiveně jeden z dvořanů. „Vždyť jsem je také zničil,“ odpověděl císař. „Všechny jsem učinil svými přáteli“. Bruno Ferrero

 

Je něco takového v praxi možné? Jinými slovy – je možné z nepřátelsky naladěného člověka „udělat přítele“? Známý stanfordský vězeňský experiment provedený psychologem Philipem Zimbardem tomu příliš nenasvědčuje. O agresi a manipulaci, účinné obraně, oblíbených vzorcích lidského chování i jejich spouštěčích a dalších tématech je možné se více dozvědět ve vzdělávacím kurzu Obrana proti agresi a manipulaci

Kurz je určen všem, kteří se chtějí lépe a účinněji bránit agresivnímu a manipulativnímu jednání.

 

Přínos kurzu:

Účastníci kurzu se seznamují s druhy a styly agrese, s metodami jak verbální i neverbální agresi zvládat a nenechat se zastrašit. Seminář se dále zaměřuje na zmapování způsobů a stylů manipulace, na osobu manipulátora a na možnosti, jak se manipulaci účinně bránit. Součástí semináře jsou praktické aktivity a ukázková videa.

 

Osnova kurzu:

 • Druhy agrese, rozdělení dle cíle agrese
 • Otevřená a zastřená agresivita
 • Metody zvládání agrese
 • Obrana proti silové komunikaci
 • Vzájemný vztah mezi agresí a manipulací
 • Manipulace – její projevy a styly
 • Osoba manipulátora
 • Jak manipulaci odhalit a jak ji zvládnout
 • Asertivita jako odpověď na agresivní a manipulativní jednání
 • Přesvědčování – základní vzorce lidského jednání
 • Praktické aktivity a ukázková videa