Jak prezentovat správně a bez trémy

 

Příběh:

Když ho pozvali, aby na letošním kongresu přednesl řeč, bylo to považováno za vrchol jeho kariéry. Jeho manželka, jeho syn, který s ním už dlouho spolupracoval, a jeho švagrová, přišli za ním do hotelového pokoje, aby mu na cestě do posluchárny poskytli morální podporu, jak žertem říkali. Ano, už byl připraven. Perfektně padnoucí oblek, řeč připravená, za pár minut to mohlo začít. Natáhl paži, aby se podíval na hodinky – nebyly tam. Kam je položil? Jeho žena spěchala do koupelny. Nebyly tam. Všichni teď rozrušeně pobíhali po místnosti, všechno nadzvedávali a přesouvali, shýbali se a křičeli jeden přes druhého. Znervózněl. Hodinky potřebuje, aby mohl v přísném časovém harmonogramu přesně začít a nepřesáhl dobu své řeči. „Takové věci se stanou samozřejmě pokaždé, když je člověk nejmíň potřebuje,“ pomyslel si. „Času už není nazbyt.“ „Přestaňte!“ zvolal. „Zůstaňte všichni stát. Buďte tiše a nehýbejte se!“ Všichni čtyři stáli jako zkamenělí. Naslouchali tichu. Až zaslechli tiché tikání. V tichu hodinky našli. Norbert Lechleitner

 

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit zásadám správné prezentace a umění jak zvládat trému.

 

Přínos kurzu:

Účastníci kurzu se učí jak vystupovat profesionálně, jak při prezentaci správně využívat prvky neverbální a vokální komunikace. Program se zaměřuje na správné vyjadřování a rétoriku, stejně jako na praktické osvojení si prezentačních dovedností. Pomáhá odhalit příčiny trémy, mapuje její projevy a učí jak trému zvládat.

 

Osnova kurzu:

 • Úvod, cíle programu, očekávání účastníků
 • Profesionální vystupování
 • Správné využívání neverbální a vokální komunikace
 • Příprava prezentace
 • Jednotlivé fáze a průběh prezentace
 • Správné vyjadřování a rétorika
 • Tréma
 • Jak trému zvládat
 • Vliv sebeúcty na zvládání trémy
 • Osobní image při prezentaci
 • Praktické aktivity a ukázková videa