Komunikace

 

Příběh:

Probíhal kurz „Jak získat přátele a působit na lidi“. Mladý podnikatel prezentoval, jak využil všechny naučené principy v obchodním jednání. Fungovalo to báječně, i když ne docela. „Udělal jsem všechno tak, jak mi zde bylo řečeno.“ A dodal: „Upřímně jsem partnera pozdravil, usmál jsem se na něho a zeptal se ho, jak se mu daří. Soustředěně jsem naslouchal všemu, co říkal. Vynasnažil jsem se souhlasit s jeho názory a sem tam jsem mu řekl, že si myslím, že je báječný člověk. Mluvil a mluvil alespoň hodinu. A když konečně odešel, uvědomil jsem si, že jsem si udělal přítele na celý život.“

Všichni v místnosti zdvořile tleskali. Když potlesk utichl, přednášející procítěně dodal: „Ale nevěřili byste, jakého si on udělal nepřítele!“ (Antony de Mello)

Tak, takovémuto způsobu komunikace se na kurzech, které realizuji, nikdy učit nebudeme.

Cílem školení o komunikaci je naučit se komunikovat tak, aby spokojenost byla na obou stranách. Prostřednictvím mnoha příkladů si přiblížíme chyby v komunikaci a vyzkoušíme si principy, na kterých má být správná komunikace založena.

Komunikaci pojmeme nejen jako cestu  k lepšímu pochopení druhých, ale také jako cestu k lepšímu pochopení sebe sama. Zabývat se budeme principy, které nám pomohou lépe vnímat postoje a stanoviska druhých a současně lépe prezentovat naše názory. V rámci školícího modulu na téma komunikace se budeme zabývat také oblastmi profesionálního vystupování, vytvářením pozitivního image a využíváním PR a reklamy při naší sebeprezentaci.

 

Tématy kurzu jsou např.:

– roviny komunikace

– komunikace se sebou samým, komunikace s druhými lidmi

– verbální, neverbální, vokální a vizuální komunikace

– zásady ovlivňující kvalitu rozhovoru

– profesionální vystupování

– ověření komunikačních dovedností

– prezentace a veřejná vystupování

– asertivní jednání

– komunikace v náročných situacích

– marketingová a PR komunikace a další