Můj způsob práce

Příběh:

Mistr byl zastáncem vzdělanosti i moudrosti. „Vzdělání,“ pravil, když se ho kdosi vyptával, „se nabývá čtením knih či posloucháním učitelů.“ „A moudrosti se dosahuje jak?“ „Čtením knihy, kterou jsi ty.“ Pak ho ještě něco napadlo a dodal: „Není to vůbec lehký úkol, protože denně každou minutu vychází její nové vydání!“ (Antony de Mello)

 

Práce s lidmi mi dělá velkou radost. Radost o to větší, že při ní zažívám velké změny a pokroky, které zákonitě přicházejí poté, jakmile se člověku podaří objevit svůj vlastní „osobní klíč“ k rozvoji. Ten klíč je jedinečný a originální, tak jako je jedinečný a originální každý člověk. Co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Co je však platné pro všechny – jsou principy. Jejich uplatňování vede k výsledkům u všech, kteří se rozhodnou na svém rozvoji pracovat.

Můj přístup je založen na principu osobního rozvoje vycházejícího z vnitřní identity, motivace a práce s vlastním potenciálem.

Během let jsem mnoho věcí prostudovala, sama absolvovala mnoho školení a seznámila se s mnoha přístupy. Některá školení měla vyšší, jiná nižší úroveň. Většina však měla společné jedno –  po čase mi z nich v paměti téměř nic nezůstalo. Jejich účinek byl velmi krátkodobý. Po delší, či kratší době se vše opět „vrátilo do starých kolejí“. To nechci – u sebe ani u druhých. Pokud něco dělám, chci, aby to skutečně mělo efekt – nejen v krátkodobém, ale především v dlouhodobém horizontu. Pokud zaměstnavatel investuje do školení svých zaměstnanců, musí to přinést užitek jemu i jeho lidem.  Pro obě strany musí jít o záležitost přínosnou a ziskovou. Právě proto se zaměřuji na dlouhodobé účinky.

Co je podstatou mého způsobu práce?

Pomáhám lidem objevovat jejich vnitřní zdroje a možnosti, pracovat s nimi a maximálně je využívat. Stále znovu přitom zjišťuji, že někdy stačí jen málo, aby se věci „pohnuly“, člověk se opravdu změnil a „dorostl“ ve svých možnostech.

Všechny školící programy, které realizuji, jsou „prověřeny“ životem a praxí a vychází ze základního principu a zkušenosti – teprve, když se v lidech podaří probudit jejich vlastní vnitřní zdroje, vlastní iniciativu, kreativitu a vnitřní motivaci, může dojít ke skutečnému rozvoji – a to ve všech oblastech. Mám specifický způsob, kterým tohoto procesu osobního rozvoje dociluji. Vychází z myšlenek a působení jednoho velkého německého pedagoga a vychovatele.

V případě vašeho zájmu pro Vás ráda zrealizuji některý z nabízených vzdělávacích seminářů. Současně jsem Vám k dispozici v oblasti individuálního poradenství, doprovázení a mentoringu.