Poradenství

 

„Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě.“ Př 14, 8.

 

Ráda bych oslovila Vás, kteří máte zájem o svůj osobní rozvoj; Vás, kteří si přejete být v životě úspěšnější a také vyrovnanější, klidnější a šťastnější.

Již několik let se věnuji  individuálnímu doprovázení a poradenství, zvláště v oblasti rozvoje osobnosti. Reaguji přitom na požadavky klientů a vycházím jim vstříc v tom, co potřebují. Během těchto let jsem při práci s lidmi mnoho věcí zažila a pochopila. Uvědomuji si, že existují oblasti, které jsou pro rozvoj každého člověka společné a bez kterých „to prostě nejde“.

 

Proto jsem vypracovala 10ti stupňový individuální program doprovázení, který zahrnuje následující oblasti:

 

1) Úspěšná komunikace – první krok na cestě k sobě i k druhým.

2) Vnitřní identita a potenciál – kdo jsem,  jaké jsou mé vnitřní zdroje a možnosti.

3) Posílení zdravého sebevědomí a sebeúcty.

4) Moje motivace. Jak se motivovat směrem zevnitř.

5) Efektivní stanovování a dosahování cílů.

6) Volba správné práce. Zvolit to, v čem budu nejlepší.

7) Sebeprezentace, veřejná vystoupení, marketing, PR.

8) Time management v každodenním životě.

9) Jak se bránit stresu a vyhoření.

10) Deset kroků ke zralé osobnosti.

 

Tento deseti stupňový individuální program je možné absolvovat postupně, ve všech jeho krocích, nebo, podle zájmu a potřeby, využít samostatně některou z jeho částí.

Mimo toho je samozřejmě možné, zaměřit se v osobním poradenství na jiné oblasti – dle vašich přání a potřeb.

Můj přístup při doprovázení klientů vychází ze slov dánského filozofa a psychologa Sörena Kierkegaarda, který řekl:

„Chci-li úspěšně vést člověka k vytčenému cíli, musím nejdříve zjistit, kde se na této cestě nachází; a tam začít… Abych mohl někomu pomoci, musím samozřejmě věci rozumět více než on. Ze všeho nejdůležitější je ale pochopit, jak celou záležitost vnímá on… Pokud se snažím neustále ukazovat kolik toho vím, je to znamení mé hlouposti a pýchy… Skutečně prospěšný mohu být pouze tehdy, projevím-li vůči tomu, komu chci pomoci, dostatek pokory a skromnosti, pochopím-li, že pomáhat neznamená ovládat, ale sloužit. (Sören Kierkegaard)

Těším se na osobní setkání s Vámi.

Jitka Crhová, v.r.

 

Základní cena individuální konzultace: 690 Kč/hod.

Cena od 17 hod. večer ve všední dny a o víkendech: dohodou.